Bestuur en gemeente samen verantwoordelijk voor schoolpleinen

De gemeente Barendrecht en Barendrechtse schoolbesturen hebben onlangs afgesproken dat de gemeente voortaan zorgt voor beheer en onderhoud van de zestien openbaar toegankelijke schoolpleinen. De PO-Raad ziet deze afspraak als een goed voorbeeld van hoe gemeente en schoolbesturen samen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de pleinen en hun onderhoud.

Nu bestaat er nog wel eens onduidelijkheid over die verantwoordelijkheden. Dat kan lastig zijn wanneer bijvoorbeeld een speeltoestel kapot is en moet worden gerepareerd of wanneer een spelend kind zich bezeert.

In Barendrecht maken scholen binnen schooltijden gebruik van hun plein en met regelmaat van diverse andere speelplekken in de omgeving. Na schooltijd worden de pleinen ingezet als extra speelruimte in de diverse wijken.

Geld

De gemeente Barendrecht is voortaan verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de pleinen. De scholen dragen bij door hun gelabelde rijksmiddelen af te staan aan de gemeente. De gemeente op haar beurt krijgt verder geen extra geld voor de pleinen. Dat kan in de praktijk betekenen dat in de toekomst enkele buurtspeelplekken moeten worden opgeheven.

Laatst gewijzigd: 
maandag 10 juni 2013

Nieuwscategorieën