Bestuurlijke afspraken in de praktijk van de VVE

Op verzoek van de PO-Raad heeft advies- en onderzoeksbureau Sardes een brochure ontwikkeld over de aanpak van taalachterstanden bij jonge kinderen: 'Bestuurlijke afspraken in de praktijk van de VVE'. De brochure geeft drie inspirerende voorbeelden van het op eigen wijze invulling geven aan de bestuurlijke afspraken, die we hebben gemaakt in het bestuursakkoord en met de grote gemeenten (de G37).

De afspraken in het bestuursakkoord en de afspraken met de grote gemeenten houden voor voorscholen en basisscholen onder meer in dat zij opbrengstgericht gaan werken, gebruik gaan maken van een kindvolgsysteem, een doorgaande leerlijn tot stand brengen en ouders meer bij het onderwijs betrekken. Sardes is op zoek gegaan naar school/voorschoolcombinaties die deze onderdelen al (deels) uitvoeren en heeft deze geportretteerd met als doel om anderen te inspireren. Van drie voorbeelden van een samenwerking tussen school en voorschool wordt in de publicatie beschreven welke ontwikkelingen zij de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, welke keuzes ze gemaakt hebben en wat deze keuzes en ontwikkelingen hen hebben opgeleverd.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 10 december 2012

Nieuwscategorieën