Bestuursafspraken gemeenten over VVE, schakelklassen en zomerscholen

Maandag 12 maart ondertekenden wethouders van de G4, de G33 en minister Marja van Bijsterveldt in Utrecht concrete afspraken over hoe deze  gemeenten zich in de periode 2012-2015 extra gaan inspannen om taalachterstand bij  kinderen vroegtijdig aan te pakken. Kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), schakelklassen en zomerscholen zijn de centrale  thema’s in deze afspraken met de G37. Hierover zullen gemeenten afspraken moeten maken met schoolbesturen. Totaal zal er vanaf 2012 € 95 miljoen over de G37 verdeeld worden. Voor de ondersteuning van de overige gemeenten met onderwijsachterstandsmiddelen wordt een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar gesteld. Dit is conform de motie Haersma Buma tijdens de algemene politieke beschouwingen.

Laatst gewijzigd: 
maandag 19 maart 2012

Nieuwscategorieën