'Beter onderwijs? Vernieuw het stelsel'

Om de gezamenlijke ambitie van kabinet en PO-Raad voor beter onderwijs waar te maken, is het van belang dat het onderwijsstelsel wordt vernieuwd. De Tweede Kamer zou bij de beoordeling van beleid, de discussie over stelselwijzigingen en vernieuwingen niet uit de weg moeten gaan. Die oproep doet de PO-Raad in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief geeft de Kamer inzicht in de ontwikkelingen in het primair onderwijs en wat het nodig heeft om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op hun toekomst. De Kamer praat daar donderdag over tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting.

Om leerlingen toe te rusten op de 21e eeuw, zullen kerndoelen regelmatig herijkt moeten worden. Maar een curriculum-van-overheidswege is daarvoor geen geschikt middel, benadrukt voorzitter Rinda den Besten in de brief. ,,Wij vragen de Tweede Kamer erop toe te zien dat de grondwettelijke vrijheid van onderwijs niet in het gedrang komt. Het primair onderwijs is gebaat bij een overheid die schoolbesturen en leraren de ruimte geeft en het vertrouwen gunt om het onderwijs goed in te richten en te verbeteren.’’

In de brief vraagt de PO-Raad daarnaast om een meer ‘gebalanceerde waardering voor primair onderwijs in de begroting’. Het primair onderwijs is de grootste onderwijssector en ontwikkelt zich sterk. De financiële systematiek gaat er echter vanuit dat het primair onderwijs relatief met minder middelen toe kan. Dat staat in schril contrast met elkaar. De PO-Raad stelt daarom voor de leerlingaantallen meer leidend te laten zijn bij de verdeling van de middelen.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 2 augustus 2018