Betere samenwerking onderwijs en kinderopvang

De PO-Raad en de MO Groep Kinderopvang krijgen veel steun voor hun voorstel om de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs te verbeteren. Dit stimuleert vooral jonge kinderen om te leren.

Gisteren vond er in Amsterdam een debat plaats met leden van de Taskforce Kinderopvang en Onderwijs, deskundigen als econoom Sweder van Wijnbergen, Agnes Jongerius (FNV), Corrie Noom (VNG) en diverse politici, Sharon Dijksma, Ineke van Gent en Pia Dijkstra over “ Integratie onderwijs en opvang moet slimmer en beter!”

Het rapport van de taskforce pleit voor een beter samenwerking tussen onderwijs en opvang om de kwaliteit van de voorzieningen voor kinderen én ouders te verbeteren. Nu is het aanbod voor zowel kinderen als ouders erg versnipperd. Wanneer er meer kindcentra komen waar kinderen vanaf 2.5 jaar 4 dagdelen per week een voorschoolsprogramma kunnen krijgen, dan komt dat ten goede van de voor- en vroegschoolse ontwikkeling van kinderen. De PO-Raad pleit hiervoor ook in het Pact Primair Onderwijs.

Als kinderen kunnen spelen en leren in een pedagogisch rijke omgeving onder leiding van goed personeel komt dit ten goede aan de ontwikkeling van kinderen. Zo kunnen achterstanden vroeger worden bestreden en zelfs voorkomen en wordt ieder talent maximaal benut.

Wel moeten scholen hiervoor gefaciliteerd worden. Bijvoorbeeld met betrekking tot personeel en de huisvesting. Om dit alles te kunnen realiseren wil de PO-Raad met het nieuwe kabinet een lange termijnperspectief opstellen. Tevens is eenheid in beleid nodig, dit vraagt om één ministerie voor Jeugd en Onderwijs.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën