'Bevorder innovatie door btw-vrijstelling op digitaal lesmateriaal'

In een gezamenlijke brief pleiten de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, HBO-raad, Stedenlink, ECP en de Groep Educatieve Uitgeverijen bij de ministers Van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) voor een btw-vrijstelling op digitaal lesmateriaal voor het onderwijs.

De ondertekenende organisaties wijzen er in hun brief op dat er door het bredere gebruik van innovatief en digitaal lesmateriaal kansen liggen voor het vergroten van de kwaliteit en het rendement van het onderwijs.

Op dit moment het lage btw tarief van 6% voor lesmateriaal op fysieke dragers (zoals CD-roms) en het standaardtarief van 19% op digitaal lesmateriaal. Terwijl alle, ook door de overheid gewenste, ontwikkelingen binnen het lesaanbod duiden op een verschuiving naar een digitale leeromgeving, stijgen voor scholen de kosten voor de aanschaf ten opzichte van papieren leermiddelen als gevolg van de hogere btw alleen al met dertien en straks zelfs vijftien procent. Hoewel de behoefte en het aanbod aanwezig zijn, gaat van de omzetbelasting een negatieve stimulans uit om de overstap uit voeren. Daarmee is het een belemmering voor de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en de innovatie in het algemeen. Wij pleiten daarom voor regelgeving die het mogelijk maakt om de btw op digitaal lesmateriaal te verrekenen ofwel hierop een vrijstelling te verstrekken voor het onderwijs.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 3 juli 2012

Nieuwscategorieën