Bevorderen van excellentie

Basisscholen kunnen tussen 1 januari en 28 februari 2009 plannen indienen voor projecten om talentvolle leerlingen uit te dagen tot hogere prestaties. Het formulier ‘Aanvraag subsidie voor het bevorderen van excellentie in het basisonderwijs’ is in de week van 8 december 2008 beschikbaar op de website van CFI (onder Primair Onderwijs, formulieren, nr 58012). Een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van de president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Robbert Dijkgraaf, beoordeelt de aanvragen. De projecten die subsidie krijgen kunnen na de zomer van 2009 van start gaan.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën