Bewindslieden willen plannen peuterbrief doorzetten

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) houden vast aan hun plannen waarmee zij voorschoolse voorzieningen willen harmoniseren. Ze beamen dat ze daarmee slechts een kleine stap zetten naar een één peutervoorziening voor álle kinderen, maar zijn ervan overtuigd dat het om een stap in de goede richting gaat. Dat bleek woensdag in een debat in de Tweede Kamer. De PO-Raad vindt dat een gemiste kans.

In hun peuterbrief die de bewindslieden in december vorig jaar presenteerden, schreven ze dat ze onder meer de kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk willen gelijkstellen. Ook willen ze investeren in de pedagogische kwaliteit van deze voorzieningen. Voor werkende ouders komt er één financieringsstructuur via de kinderopvangtoeslag.

Voorstellen andere organisaties

Het alternatieve voorstel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)  krijgt geen weerklank bij het kabinet. VNG pleitte onlangs voor een integrale basisvoorziening voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar, waarin onderwijs en opvang geïntegreerd worden aangeboden. Het kabinet stelt echter dat de plannen binnen de huidige financiële kaders moeten passen en dat doen de suggesties van VNG volgens hem niet. Asscher en Dekker schreven dat eerder deze week ook in een brief.  De PO-Raad, VNG, Branchevereniging Kinderopvang en MOgroep kwamen eerder met een soortgelijk voorstel.

Verschillende partijen vroegen de minister tijdens het debat naar de betrokkenheid van PO-Raad, VNG, MOgroep en Brancheorganisatie Kinderopvang bij het uitwerken van zijn peuterplannen. Dat gebeurt in werkgroepen onder leiding van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De PO-Raad is kritisch over deze werkgroepen, vanwege de strakke kaders waarbinnen het gesprek wordt gevoerd. CDA en D66  pleitten in het debat voor ruimte in de gesprekken met de VNG en de andere partijen om ervoor te zorgen dat het maatschappelijk draagvlak voor het einddoel – een basisvoorziening voor alle kinderen - niet afzwakt door deze tussenstap die het kabinet nu maakt.

Toegankelijkheid

Onder meer D66, GroenLinks, PvdA en SP  maken zich zorgen over de segregerende werking van de plannen, een mogelijk gevolg van het voorgestelde onderscheid in financiering voor werkende en niet-werkende ouders. De PO-Raad heeft hierover eerder ook al haar zorgen geuit. Asscher en Dekker stelden dat dit plan juist bijdraagt aan het verder harmoniseren van voorzieningen, omdat eisen aan en financiering van de voorzieningen gelijk worden gesteld en er daardoor meer mogelijkheden komen om naar elkaar toe te groeien.

IKC

De PvdA maakte zich in het AO sterk voor het bieden van ruimte aan lokale initiatieven van IKC-ontwikkeling Dekker gaf aan dat zijn ministerie groot voorstander is van de samenwerking die hierin tussen partijen wordt gezocht, maar dat er de nodige hobbels zijn in die samenwerking die veelal op lokaal niveau moeten worden opgelost. Het ministerie van OCW bekijkt daarnaast of het een deel van die belemmeringen - in het toezicht en de onderwijstijd – kan wegnemen.

De PO-Raad zal zich  de komende tijd blijven inzetten voor een laagdrempelige peutervoorziening voor alle kinderen, waar voor- en vroegschoolse educatie VVE onderdeel van uitmaakt en waarin doorgaande lijnen worden vormgegeven samen met het onderwijs. 

  

Laatst gewijzigd: 
donderdag 27 maart 2014

Nieuwscategorieën