Bezuiniging op schoolbestuur & schoolleider in het primair onderwijs

De PO-Raad is verontwaardigd over de plannen van het kabinet. In de begroting voor het primair onderwijs is het budget voor bestuur en management afgeschaft. Uit de vele reacties uit het veld kunnen wij concluderen dat onze achterban de verontwaardiging met ons deelt. Wij zijn dan ook een brief aan de Tweede Kamer aan het voorbereiden, waarin wij onze zorgen aan de politiek duidelijk maken. Om een krachtig geluid te kunnen laten horen, verzoeken wij de schoolbesturen deze enquête in te vullen en naar ons te e-mailen.

Klik hier om onze reactie te lezen op de begroting van OCW voor 2010.

__________________________________________  

Meer nieuws over de bezuinigingen, klik hier >>

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën