Bezuinigingen Passend onderwijs niet van de baan

De leden van de Tweede Kamer hebben niet de moties aangenomen tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs. Dat betekent dat het kabinet 300 miljoen gaat bezuinigen op zorgleerlingen. Minister Van Bijsterveldt heeft aangegeven dat ze zich bewust is van de pijnlijke gevolgen van deze maatregel, maar ze ziet geen andere mogelijkheid. De Tweede Kamer heeft hier geen vuist tegen gemaakt. De PO-Raad is teleurgesteld over deze uitkomst en gaat met de andere organisaties bekijken hoe we nu verder gaan. We houden u op de hoogte.

Op 10 en 11 november sprak de Tweede Kamer over de onderwijsbegroting voor 2011 en de plannen voor onderwijs van het kabinet Rutte. Een van de meest besproken punten is het plan van het kabinet om 300 miljoen te bezuinigen op Passend onderwijs. Op 16 november stemde de Kamerleden over de ingediende moties. Hierbij een uitgebreid verslag van het debat.

Vanuit de oppositiepartijen zijn drie moties ingediend tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs, maar deze moties haalden geen meerderheid in de Kamer. Wel heeft de Kamer in een motie aan de minister gevraagd om in het voorjaar te komen met een overzicht van de consequenties van de bezuinigingen. Daarnaast is de minister opgeroepen om de bezuinigingen zoveel mogelijk te betalen uit het terugdringen van bureaucratie. De minister zei in het debat dat ze zeker de bureaucratie wil terugdringen (met name voor ouders), maar dat dit geen 300 miljoen oplevert.

De oppositiepartijen wilden dat de minister eerst gaat kijken naar de gevolgen van bezuinigingen om daarna pas een besluit te nemen over de bezuiniging. De regeringspartijen (en gedoogpartij) houden echter vast aan het regeerakkoord en de bezuiniging van 300 miljoen. Zij vinden dat de afgelopen jaren al meer dan voldoende geld naar het speciaal onderwijs is gegaan en benadrukken dat er nog steeds 1,2 miljard euro beschikbaar is voor zorgleerlingen.

De PO-Raad heeft samen met de vakbonden, ouderorganisaties en sectorraden actie gevoerd tegen de bezuinigingen. De Tweede Kamerleden waren onder de indruk van de grote opkomst bij een bijeenkomst in Den Haag op 9 november. Hoewel deze actie niet tot concreet resultaat heeft geleid, merkten we wel dat de Kamerleden naar de protesten hebben geluisterd. Enkele Kamerleden kwamen met directe verwijzingen naar het protest of met voorstellen die tijdens de protestbijeenkomst waren besproken. Deze voorstellen hebben helaas geen meerderheid behaald.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën