Bezuinigingen treffen scholen primair onderwijs

Eerdere investeringen van het kabinet in de leraren en in de kwaliteit van het primair onderwijs worden voor een groot deel teniet gedaan. Aldus de PO-Raad over onderwijsbegroting. Bezuinigingen gaan ten koste van de onderwijskwaliteit voor de leerlingen.

Bij de invoering van de lumpsum in het primair onderwijs in 2006 is 90 miljoen euro beschikbaar gesteld om de grotere financiële verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Toegezegd was dat dit structurele middelen waren. Nog geen vier jaar later wordt dit geld al weer aan de lumpsum onttrokken. Het werk moet echter wel worden gedaan. Daarnaast vragen politiek en maatschappij terecht dat schoolbesturen op professionele wijze hun taken vervullen: het verzorgen van goed onderwijs, waarvoor een goed financieel- en personeelsbeleid noodzakelijk zijn.

De bezuiniging van 90 miljoen euro staat haaks op de doelen van het wetsontwerp goed bestuur, dat vorige week door de Tweede Kamer is behandeld. Goed onderwijs vereist tijd en kwaliteit van bestuur en leraren. Schoolbesturen moeten daarvoor dan wel gefaciliteerd worden.

Zonder voldoende financiële middelen voor goed bestuur zullen de schoolbesturen de middelen moeten onttrekken aan het onderwijs zelf. De 90 miljoen euro die op het primair onderwijs gekort wordt, komt overeen met circa 2.000 arbeidsplaatsen. Door de bezuinigingen worden de investeringen in het kader van Actieplan Leerkracht (122 miljoen euro in 2010) grotendeels teniet gedaan.

De sector primair onderwijs is volop in ontwikkeling. In betrekkelijk korte tijd voltrekt zich een omslag met alle aandacht voor maximale leerresultaten en een doelmatige en slimme inzet van middelen. De PO-Raad wil dat deze lijn vastgehouden wordt, zodat schoolbesturen hun verantwoordelijkheid op dit gebied ten volle kunnen blijven nemen en kunnen blijven zorgen voor goed onderwijs voor elk kind. De PO-Raad roept het kabinet en de Tweede Kamer op om niet te bezuinigen op het primair onderwijs. Investeringen in deze sector zijn investeringen in de toekomst en in een hoogwaardige economie en duurzame samenleving.

Klik hier voor de begroting van OCW >>

__________________________________________  

Meer nieuws rond de bezuinigingen, klik hier >>

 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën