Bezwaartermijn Financiële kengetallen: 15 september 2010

Besturen kunnen tot 15 september 2010 bezwaar maken tegen de aangeleverde kengetallen aan DUO-CFI. Alle schoolbesturen in het primair onderwijs hebben van DUO-CFI een brief ontvangen over het publiceren van financiële kengetallen per school. Aangezien de bijlagen ontbraken zijn deze later nagezonden. Inhoudelijk gaat de brief in op de baten en lasten per school en bovenschools, die besturen aanleveren. Deze kengetallen over 2008 worden op Onderwijs in Cijfers (OiC) gepubliceerd, tenzij een bestuur reageert op de brief.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën