Bijeenkomst bestuurders Noord-Nederland

Op woensdag 19 januari 2011 van 15.30 – 17.30 organiseert Scholennetwerk De Basis een bijeenkomst voor bestuurders in het basis-en speciaal onderwijs Noord-Nederland. De bijeenkomst wordt geopend door de heer Age Hartsuiker, wethouder Onderwijs en Welzijn te Heerenveen. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad zal de bijeenkomst inleiden. Het onderwerp van de middag is de positie van de PO-Raad in het spanningsveld van de kwaliteit van het onderwijs (opbrengstgericht werken, passend onderwijs en de educatieve kindcentra) versus de ingrijpende bezuinigingen in het onderwijs.

Er is plaats voor tachtig personen. De eerste tachtig aanmelders ontvangen een bevestiging waarin de plaats van de bijeenkomst wordt gemeld. Aanmelden kan bij Joke Dijk via email: j.dijk@debasisheerenveen.nl.

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën