Bijeenkomst InnovatieImpuls Onderwijs

Op donderdagmiddag 8 april 2010 worden de winnende innovatieconcepten van het project InnovatieImpuls Onderwijs bekendgemaakt. Scholen in het primair of voortgezet onderwijs kunnen zich vervolgens tot en met 1 mei inschrijven op één van deze concepten. De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, schoolleiders, leraren po en vo en andere geïnteresseerden.

Afgelopen najaar is een aantal scholen in het primair en voortgezet onderwijs aan de slag gegaan met het bedenken van innovatieve maatregelen die bijdragen aan het opvangen van het lerarentekort. Maatregelen die ertoe moeten leiden dat scholen met minder leraren een gelijke of hogere onderwijskwaliteit realiseren, zonder dat de werkdruk daarbij stijgt. De scholen hebben hun ideeën de afgelopen maanden uitgewerkt tot zogenaamde innovatieconcepten. Ruim veertig concepten zijn ingediend. Een onafhankelijke jury onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan beraadt zich over de meest kansrijke concepten.

Meer informatie en aanmelden >>

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën