Bijeenkomst ‘Op weg naar een IKC’ succesvol

Om een Integraal Kind Centrum succesvol te laten zijn, moeten onderwijs en kinderopvang intensief samenwerken. Dat zei Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, op de bijeenkomst ‘Op weg naar een IKC’ op 20 september.

Het ‘bouwen’ van een IKC betekent veel veranderingen voor verschillende organisaties en op verschillende niveaus. ,,Samenwerking is de sleutel naar een IKC : De kinderopvang kan het niet alleen, maar ook het onderwijs kan het niet alleen. We hebben elkaars expertise nodig voor een goed aanbod en een doorlopende lijn in een IKC’’, benadrukte Den Besten dan ook.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de PO-Raad, de Brancheorganisatie Kinderopvang en het Landelijk Steunpunt Brede Scholen. Zij wilden met de bijeenkomst de ontwikkeling van IKC’s ondersteunen. De bijeenkomst werd goed bezocht door managers en bestuurders van zowel onderwijs als kinderopvang.  

Kwaliteit

Lex Staal, directeur van de Branche Kinderopvang, erkende het belang van samenwerken. Hij stelde daarnaast de kwaliteit voor kinderen centraal: ,,Het kan niet anders dat onderwijs en opvang, voor- en naschoolse opvang steeds meer hand in hand en vanuit één pedagogische visie aan de slag gaan. Dat is de toekomst!’’

Belemmerende regelgeving

In de bijeenkomst was er veel ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en knelpunten om op weg naar een IKC te komen. Wet- en regelgeving maakt de totstandkoming van een IKC moeilijk en ingewikkeld, maar als je vertrekt vanuit het denken in kwaliteit voor kinderen zagen de aanwezigen vooral ook mogelijkheden. Ze zijn er van overtuigd dat een IKC daarin veel kan betekenen. Toch is aandacht voor de belemmerende regelgeving noodzakelijk om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten. De PO-Raad heeft onlangs in kaart gebracht welke regelgeving een belemmering vormt in de ontwikkeling van een IKC en daarover een advies uitgebracht aan de ministeries van OCW en SZW.

Samen optrekken

Net als op de werkvloer van het IKC is het van groot belang dat ook op bestuurlijk en politiek niveau de handen ineengeslagen worden. De PO-Raad heeft vorige week samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang, de MOgroep en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een  brief aan minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gestuurd. In de brief worden de bewindslieden opgeroepen bij de uitwerking van hun plan over de harmonisering van voorschoolse voorzieningen niet voorbij te gaan aan de ontwikkelingen, de ideeën en expertise uit de praktijk.

Laatst gewijzigd: 
maandag 30 september 2013

Nieuwscategorieën