Bijeenkomst SLOA: : denk mee over de projectvoorstellen

De LPC (Landelijke Pedagogische Centra APS, CPS en KPC Groep) gaan in het kader van de subsidie die zij van OCW ontvangen in 2012 onderzoeken uitvoeren op het gebied van een aantal onderwijsthema’s. De hoofdlijnen hiervoor zijn bepaald door het ministerie van OCW, in nauwe samenspraak met de PO-Raad en de VO-raad. Ze staan uitgewerkt in de zogeheten SLOA Hoofdlijnenbrief 2012 die in mei 2011 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het gaat om de thema’s: 

  • doorlopende leerlijnen taal en rekenen 
  • de kwaliteit van de leraar 
  • passend onderwijs en zorg
  • het organiseren van leren en leerprocessen 
  • de interactie van de school met de omgeving 
  • de rol van bestuur en management bij het realiseren van goede onderwijskwaliteit


De LPC hebben projectvoorstellen voor onderzoek op het gebied van deze thema’s uitgewerkt.

Bijeenkomst 29 juni
Op de bijeenkomst van 29 juni willen de LPC deze voorstellen voorleggen aan leraren, schoolleiders en bestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs. Doel van de bijeenkomst is te bezien in welke mate de voorstellen aansluiten bij vragen die leven op school. Uw opmerkingen worden gebruikt om de projectvoorstellen aan te scherpen en verder uit te werken. Ook kunt u zelf ideeën inbrengen, als deze aansluiten bij de thema’s van de Hoofdlijnenbrief 2012.

Let op: Niet alle projectvoorstellen zullen worden gerealiseerd. Dit is afhankelijk van de programmeerruimte binnen de Hoofdlijnenbrief en wordt uiteindelijk door OCW bepaald.

Aanmelden
Schrijf u in via het inschrijfformulier. Dit kan tot 22 juni. Er kunnen maximaal 50 mensen deelnemen. Gestreefd wordt naar een evenredige verdeling over PO en VO.

Meer informatie
Locatie: KPC Den Bosch

Datum/tijd: woensdag 29 juni, 14.00 – 16.00 uur

Contact:
PO-Raad: Marleen van der Lubbe, T 030 310 09 33
VO-raad: Peter Lucas, T 030 232 48 00
LPC: Martin van Reeuwijk, T 06 21847359

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën