Bijeenkomst veiligheid in het onderwijs

Schoolbestuurders zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een bijeenkomst 'veiligheid in het onderwijs'. Vanaf januari 2010 start een voorlichtingscampagne, gericht op de ondersteuning van schoolbesturen bij het versterken van de veiligheid in het onderwijs. Het is van groot belang dat de sector zich herkent in de campagne en werkelijk baat heeft bij de campagne. De campagne wordt daarom samen met het veld voorbereid.

Het doel van de sectorbijeenkomst is om veel van de bestaande kennis, ervaringen en inzichten op het gebied van veiligheid in het onderwijs mee te nemen in de voorbereiding van de voorlichtingscampagne. Tijdens de bijeenkomst krijgt de praktijk van veiligheid in het onderwijs aandacht en kunnen ervaringen en best practices ter tafel komen. Daarnaast wil het projectteam graag met u van gedachten wisselen over de wijze en de in te zetten middelen om over dit onderwerp te communiceren.

Voorafgaand aan de sectorbijeenkomsten organiseert het projectteam een expertmeeting. Mede aan de hand van de expertise die tijdens deze bijeenkomst wordt geleverd, wordt de campagne vormgegeven.

De sectorbijeenkomst PO vindt plaats op dinsdag 29 september van 13 uur tot 16 uur. Er wordt een centrale locatie gekozen (Utrecht), deze zal binnenkort bekend zijn. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Maike Wensveen van het COT op m.wensveen@cot.nl of bellen op 070 – 312 20 20.

De voorlichtingscampagne wordt uitgevoerd door het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, KPC Groep en communicatiebureau She Connects in opdracht van het ministerie van OCW.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën