Bijeenkomsten InnovatieImpuls Onderwijs

Het kabinet stelt 20 miljoen euro beschikbaar aan scholen die innovatieve projecten ontwikkelen, die bijdragen aan het opvangen of tegengaan van het lerarentekort. Dit gebeurt onder de naam InnovatieImpuls Onderwijs.

Om scholen deelgenoot te maken van de InnovatieImpuls Onderwijs en hen te inspireren om samen met collega’s innovatieve ideeën te ontwikkelen, worden bijeenkomsten georganiseerd. De regionale bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, directeuren, leraren en andere professionals werkzaam in het basis- en voortgezet onderwijs. Iedereen met ambitie en ideeën is welkom!

De InnovatieImpuls Onderwijs biedt, naast financiële middelen, vooral intensieve ondersteuning aan scholen bij de ontwikkeling en uitwerking van hun initiatieven. Hiervoor worden coaches, experts en onderzoekers ingezet. Essentieel onderdeel van de InnovatieImpuls is dat scholen van elkaar leren en kennis opdoen over het effect van hun vernieuwingen via gedegen onderzoek.

Steeds meer scholen en schoolbesturen zoeken op eigen initiatief oplossingen in vernieuwende ideeën over organiseren. Soms zoeken scholen het in nieuwe taken en rollen, in een andere taakverdeling, of in een andere samenstelling van teams. Zulke innovatieprocessen moeten gedragen worden door de gehele organisatie. Het vraagt om visie en betrokkenheid van bestuur, management én het onderwijspersoneel. Ook nieuwe samenwerkingsvormen tussen scholen en schoolbesturen kunnen grote voordelen opleveren.

Klik hier voor meer informatie >>

__________________________________________  

Meer nieuws rond de bezuinigingen, klik hier >>

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën