Bijeenkomsten ontvlechting (V)SO

De besturen van LECSO en de PO-Raad willen graag met de leden, die verantwoordelijk zijn voor de scholen voor speciaal onderwijs, van gedachten wisselen over nut en noodzaak van een mogelijke formele ontvlechting (splitsing) van SO en VSO in het licht van het jongste Bestuursakkoord. Onlangs hebben alle besturen van de (V)SO scholen daarom een uitnodiging van LECSO en de PO-Raad ontvangen om hierover in gesprek te gaan.

In de onderhandelingen tussen PO-Raad, VO-Raad en het Ministerie van OCW is vanuit de PO-Raad/LECSO aangegeven, dat we allereerst nu de mening van de leden willen horen, alvorens verder te gaan in dit traject. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op 29 januari en 8 februari a.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@lecso.nl. 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 25 januari 2013

Nieuwscategorieën