Bijstelling analyse werkgeverslasten

In de eerdere publicatie (zie de publicatie van 18 juni 2009 op deze website) over de werkgeverslasten over 2008-2009 op basis van de definitieve GPL voor dat schooljaar is een fout gemaakt waardoor deze lasten te laag zijn geraamd. De afschaffing van de pseudo-WW premie leidde tot een verhoging van de GPL en veronderstelt was dat dit niet zou leiden tot een verhoging van de werkgeverslasten.

Dat is echter wel het geval. De heffing van de premie bij de werknemer hoefde niet afgedragen te worden en kon daardoor afgetrokken worden van de werkgeverslasten. Het schrappen van die premie is gecompenseerd in de GPL door een navenante verhoging van de GPL, maar dat betekent tegelijkertijd dat het vervallen van de aftrek van de werkgeverslasten een stijging van die werkgeverslasten met zich brengt. In dezelfde mate als waarmee de GPL op dit punt is verhoogd.

De compensatie van 1,28% leidt er dus toe dat dit doorwerkt in de stijging van de werkgeverslasten.

In de bijlage is het artikel over de werkgeverslasten op basis van de definitieve GPL 08-09 compleet bijgesteld. Deze correctie heeft uiteraard ook zijn doorwerking in de vaststelling van de werkgeverslasten voor het schooljaar 09-10 en dat artikel (zie de publicatie van 24 augustus 2009 op deze website) is eveneens bijgesteld. Ook dat artikel vindt u hiernaast in de rechterkolom.

De uitkomst van de WG-last voor het schooljaar 09-10 resp. 10-11 is nu ook verwerkt in de instrumenten voor de meerjarenbegrotingen voor de basisschool, de SBO en het (V)SO. De gehanteerde uitkomst is:

- voor het schooljaar 2009-2010: 52,4%

- voor het schooljaar 2010-2011: 52,6%

Hierbij is het niveau van de WG-last afgezet tegen het salarisniveau dat per 1 januari 2010 van toepassing is. In dat salarisniveau is de inkorting van de lerarenschalen van 17 naar 16 regels per 1 januari 2010 verwerkt.

De gemaakte fout in het eerdere artikel is voor u wellicht een aansporing om het steeds gegeven advies om zelf na te gaan hoe de ontwikkeling is van de WG-lasten in uw specifieke situatie, ter harte te nemen (mocht u dat nog niet hebben gedaan).

De betreffende instrumenten zullen nu zeer spoedig in de Toolbox worden opgenomen.

Bé Keizer, senior beleidsadviseur

Bijlagen:

Download hier de herziene Analyse werkgeverslasten 2008-2009

Download hier de herziene Analyse werkgeverslasten 2009-2010

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën