BN De Stem: ‘Leerling met zware handicap is te duur’

De woordvoerder van de PO-Raad zegt in regionaal dagblad BN De Stem dat de sectororganisatie een onderzoek wil naar de omvang en de situatie van de groep ernstige gehandicapte leerlingen.

Signalen wijzen er op dat deze groep leerlingen steeds vaker thuis zit, omdat ze te duur zouden zijn voor passend onderwijs. De ChristenUnie pleit vandaag bij de begrotingsbehandeling van onderwijs voor aparte bekostiging voor deze leerlingen. De PO-Raad vindt het echter te vroeg om ze meteen uit passend onderwijs te halen en pleit voor een onderzoek.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 27 januari 2015