Bonden komen met nieuwe inzet cao

Vandaag zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs hervat. De vakbonden kwamen daarbij met een nieuwe gedetailleerde inzetbrief. De PO-Raad gaat deze brief bestuderen en praat op 23 april verder met de vakbonden.

De PO-Raad en de vakbonden zijn op 11 november 2013 begonnen met de onderhandelingen voor een cao primair onderwijs 2014. De PO-Raad heeft toen haar inzetbrief gepresenteerd en via de website openbaar gemaakt (link naar inzetbrief).

Het onderhandelingsproces verliep aanvankelijk voortvarend en constructief, maar begin maart werd het overleg geschorst, omdat de partijen zich moesten bezinnen. Om de gesprekken te kunnen hervatten heeft de PO-Raad onlangs een eindvoorstel gedaan met als belangrijkste onderwerpen: werkdruk, loopbanen, BAPO, flexibiliteit en beloning.

Werkdruk

De PO-Raad wil de mogelijkheden van leerkrachten en schoolleiders verruimen om hun eigen werkdruk te beheersen. De sleutel ligt in de invoering van een gemiddelde 40-urige werkweek in plaats van de 930 lesuren die nu in de cao staan. Voltijders hebben 428 uur verlof per jaar, op te nemen in de schoolvakanties.

Loopbanen

De PO-Raad wil de loopbaanmogelijkheden in het primair onderwijs versterken en onder meer bevorderen dat startende leerkrachten zich snel de basisvaardigheden eigen maken.

BAPO

De BAPO wordt vervangen door een nieuwe regeling. De nadruk ligt op duurzame inzetbaarheid van iedereen en op keuzevrijheid van de individuele medewerkers. De volgende doelen zijn daarbij aan de orde: professionalisering, mobiliteit, coaching en taakverandering.

Flexibiliteit

De cao moet flexibiliteit in voldoende mate mogelijk maken. De Wet flexibiliteit en zekerheid is daarbij een complicerende factor. Daarom deed de PO-Raad concrete voorstellen om flexibiliteit binnen de cao te organiseren.

Beloning

Na jaren nullijn is een loonontwikkeling belangrijk voor de sector. Helaas is er weinig ruimte voor een structurele ontwikkeling in 2014/15. De PO-Raad heeft een structurele salarisverbetering van 1% per augustus 2014 aangeboden.

Met de compromissen in dit eindvoorstel (zie link naar samenvatting hieronder) wilde de PO-Raad tot overeenstemming met de bonden komen. De bonden gaven echter nu aan dat ze de kaders van dit eindvoorstel te krap vinden en kwamen met een nieuwe inzet.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 11 april 2014

Nieuwscategorieën