Bouw op talent!

"Om alle talenten in Nederland te benutten, moeten we investeren in de basis van de kinderen, het primair onderwijs", aldus Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad, tijdens de presentatie van de Kennisinvesteringsagenda.

In perscentrum Nieuwspoort in Den Haag overhandigde Alexander Rinnooy Kan, SER voorzitter en voorzitter van de werkgroep Kennisinvesteringsagenda, de jaarlijkse evaluatie 'Bouw op talent!' van het Innovatieplatform aan een aantal Tweede Kamerleden. Als onderdeel van de coalitie rond de Kennisinvesteringsagenda werd de PO-Raad door voorzitter Kete Kervezee vertegenwoordigd tijdens de persconferentie.

In de Kennisinvesteringsagenda presenteert de coalitie vijf stappen die we de komende jaren moeten zetten om weer aansluiting te vinden bij de top 5 van de wereld, te weten:

1. Een topdocent voor elke onderwijsdeelnemer;

2. Meer maatwerk voor elk talent;

3. Leven lang leren: een leergieriger cultuur;

4. Sterke toppen in onderzoek en innovatie;

5. Meer innovatieve bedrijven.

Meer informatie over de Kennisinvesteringsagenda vindt u op de website van het Innovatieplatform.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën