Bouwstenen voor een cao-po 2014

De PO-Raad en de onderwijsvakbonden streven naar een nieuwe cao-po per 1 januari 2014. In de eerste helft van 2013 heeft een uitgebreid traject plaatsgevonden waarin leraren, ondersteuners, leidinggevenden en bestuurders met elkaar hebben gebrainstormd en gediscussieerd over kansen en vernieuwingen voor het primair onderwijs en de nieuwe cao-po 2014. De verzamelde informatie en standpunten zijn gebundeld in een innovatieschrift met de titel ‘mijn werk, onze scholen’. In dit schrift staat de verzamelde ambitie beschreven in zogenaamde bouwstenen. En zo worden zij ook gebruikt, als bouwstenen voor het traject naar een nieuwe cao-po.

De onderhandelingen over de cao po 2014 starten in het najaar. Het bestuur van de PO-Raad geeft de werkgeversdelegatie mandaat op basis van advies van de arbeidsvoorwaardencommissie (20 schoolbestuurders). De leden van de PO-Raad hebben uiteindelijk het laatste woord. Zij stemmen uiteindelijk over een definitief akkoord. Een definitief akkoord wordt dus pas getekend nadat het aan hen is voorgelegd.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 28 januari 2015

Nieuwscategorieën