Brancheorganisaties: maak scholen niet aansprakelijk in de bouw

Als schoolbesturen worden uitgesloten van de wet die de positie van opdrachtgevers tot aannemers moet verbeteren, dan zal dit uiteindelijk ten koste gaan van de kwaliteit van schoolgebouwen. De PO-Raad stuurde samen met onder andere de VO-Raad en brancheorganisaties uit de zorg en de woningbouw een brief aan de Tweede Kamer met de oproep om dit voorstel van het CDA niet te steunen. 

Volgens de huidige wet is de aannemer niet aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. De aannemer is dus na oplevering slechts aansprakelijk voor ‘verborgen gebreken’. Zodra het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ van kracht is, zal de aannemer óók aansprakelijk zijn voor zichtbare gebreken die bij de oplevering door de opdrachtgever opgemerkt hadden kunnen worden. De bewijslast komt dus bij de aannemer te liggen. Een goede ontwikkeling, vindt de PO-Raad.

Maar nu meent het CDA dus dat professionele opdrachtgevers zoals schoolbesturen geen bescherming nodig zouden hebben en door deze wet te weinig verantwoordelijkheid zouden nemen tijdens de bouw en oplevering. Verkeerde aannames, schrijven de brancheorganisaties in hun brief.

Gebreken voorkomen en herstellen

De PO-Raad is van mening dat schoolbesturen weliswaar professionals zijn als het gaat om het realiseren van goed onderwijs, maar op het gebied van de technische aspecten van bouwen niet de know-how hebben om alle eventuele gebreken bij de oplevering te doorzien. Van een aannemer mag daarentegen worden verwacht dat hij gebreken aan het gebouw voorkomt en indien aanwezig herstelt, vinden de organisaties. Daarin verschillen professionele opdrachtgevers niet van particulieren. 

Volgende week vergadert de Kamer over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen en het voorstel van het CDA. Lees hier de brief die de brancheorganisaties samen stuurden. 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 10 april 2017

Nieuwscategorieën