Brandbrief aan minister door schoolbesturen in zwaar weer

Bestuurders van bij elkaar 570 scholen en ruim 135 duizend leerlingen schrijven een brandbrief aan minister Van Bijsterveldt van OCW. In de brief geven zij aan niet meer de kwaliteit te kunnen leveren die zij zelf voorstaan, noch de kwaliteit die door de inspectie wordt verlangd. In de brief geven zij, onderbouwd in de bijlagen, aan dat het financieel perspectief in het primair onderwijs door de reeds ingevoerde bezuinigingen slecht is en dat bij voortzetten van het huidige beleid de gewenste resultaten niet meer gehaald zullen worden.

“De onbaatzuchtigheid van de mensen die binnen het onderwijs werkzaam zijn heeft er voor gezorgd dat dit punt niet eerder aan de orde is gekomen. Maar zelfs voor onbaatzuchtige mensen is dat omkeerpunt nu bereikt. Er zijn geen mogelijkheden meer om efficiënter te opereren bij gelijke kwaliteitsverwachtingen.”

Als de overheid niet snel een aantal maatregelen neemt zullen de besturen niet langer de formatie kunnen inzetten die eigenlijk zou moeten. Het onderwijs zal aan kwaliteit inboeten. De ruim 135 duizend leerlingen zijn 8 procent van alle basisschoolleerlingen in Nederland. De eerst noodzakelijke maatregelen zijn volgens de ondertekenaars:

  • Niet door laten gaan bezuiniging Passend onderwijs
  • Terugdraaien bezuiniging op bestuur en management
  • Verbeteren referentiemodel en daarmee verhoging vergoeding
  • Aanpassen vergoeding materiële instandhouding

 

Klik hier voor de brief >>
Dossier Passend onderwijs >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën