Bredase scholen reiken manifest uit aan wethouder

Alle basisscholen in Breda hebben samen de ambitie om binnen 10 jaar tot topscholen uit te groeien. De schoolbesturen voor basisonderwijs in Breda hebben dit vastgelegd in het Manifest Basisonderwijs – Breda: in 10 jaar naar de top! Dit manifest is door de besturen aangeboden aan de wethouder van onderwijs mevrouw Saskia Boelema.

Vertaling manifest PO-Raad
Het manifest is een vertaling voor de Bredase situatie van het in mei jongstleden uitgebrachte landelijke manifest van de PO-Raad. De ambitie is om het Nederlandse Primair Onderwijs in 2020 tot de top 5 van de internationale ranglijst van kenniseconomieën te laten behoren.

Het Bredase manifest kent vijf punten:

  1. De kwaliteit van het onderwijs is hoog. Het personeel van de scholen is professioneel;
  2. Talentontwikkeling staat centraal;
  3. De schoolgebouwen zijn duurzaam, gezond en eigentijds. De bekostiging is toereikend;
  4. De besteding van onderwijsgelden is efficiënt.

 

Ruimte, vertrouwen en continuïteit
De schoolbesturen overhandigden dit manifest aan de Bredase wethouder van onderwijs met de vraag dit streven actief te ondersteunen, onder andere door de schoolbesturen ruimte en vertrouwen te bieden en continuïteit in huidige beschikbare middelen te garanderen.

De schoolbesturen stellen een concreet plan van aanpak op om dit manifest te realiseren. Het met ingang van 1 mei 2010 ingerichte nieuwe overleg van alle schoolbesturen in Breda is daarvoor een krachtig middel. Binnen dit “Bestuurlijk Overleg Breda” werken alle schoolbesturen voor Primair en Voortgezet Onderwijs met elkaar samen en overleggen regelmatig met de wethouder van onderwijs.

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën