Brede kennis-en innovatiecoalitie presenteert actieplan

Bijna dertig organisaties uit de kenniswereld en het bedrijfsleven, waaronder de PO-Raad, hebben een nieuwe Kennis en Innovatie Agenda gelanceerd. Deze zogeheten KIA-coalitie zet het werk voort van het onlangs opgeheven Innovatieplatform dat eerder de kennisinvesteringsagenda 2006-2016 uitgaf.

Top 5
Doel van de KIA-coalitie is om Nederland terug te brengen in de mondiale top 5 van hoogwaardige kennislanden. Gekozen is voor een nieuwe naam om uit te drukken dat er niet alleen investeringen nodig zijn maar ook acties genomen moeten worden en resultaten geboekt.

KIA-voorzitter Alexander Rinnooy Kan: “We delen met de politiek de ambitie om Nederland weer terug te brengen in de wereldtop van kennis en innovatielanden. Dat is absoluut noodzakelijk voor Nederland. In deze lastige financiële en economische situatie vraagt dat het uiterste van alle partijen: ondernemers, onderwijzers, onderzoekers, studenten, bestuurders in de kennissector en overheid. De KIA-coalitie verwoordt in deze agenda niet alleen haar ambitie voor 2020, maar benoemt ook concrete stappen voor de komende kabinetsperiode tot 2015, inclusief een uitgewerkte investeringsagenda.

Concrete resultaten
De KIA-partijen schetsen de eigen agenda voor de komende jaren en geven aan welke resultaten ze willen boeken. Zo zet de PO-Raad in op het halveren van het aantal leerlingen dat met een reken- of leesachterstand naar het voortgezet onderwijs gaat, de universiteiten willen het aantal leerlingen dat deelneemt aan excellentieprogramma’s meer dan verdubbelen en hogescholen en TNO willen fors meer MKB bedrijven bereiken.

Ondersteuning overheid
Van de overheid wordt gevraagd om de acties en maatregelen richting 2020 te ondersteunen door helder, consistent meerjarig beleid te voeren en (mee) te investeren. Voor 2015 stelt de coalitie een uitgewerkt investeringsplan voor. Naast besparingen moet er in die periode tussen de 2 en 3 miljard euro publiek en tussen de 1 en ruim 2 miljard euro private investeringen komen. Alexander Rinnooy Kan: “Net als de afgelopen jaren zal de KIA coalitie deze agenda jaarlijks monitoren. Gaat het de goede kant op? Jaarlijks spreken we elkaar daar op aan en zullen over de uitkomsten hiervan in gesprek gaan met overheid en politiek”.

Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 >>

Uitgebreid overzicht van alle maatregelen >>

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën