Brief Passend onderwijs naar Tweede Kamer

De PO-Raad heeft samen met de WEC-Raad, VO-raad, AOC Raad en MBO Raad een reactie naar de Tweede Kamer gestuurd over de nieuwe koers Passend onderwijs. De sectorraden willen nog eens benadrukken wat de visie op Passend onderwijs is en naar aanleiding van onze ledenraadplegingen willen wij een aantal zaken onder de aandacht brengen.

De PO-Raad benadrukt dat Passend onderwijs gaat over kwalitatief goed en uitdagend onderwijs voor alle leerlingen. Uit de ledenraadplegingen bleek dat er een voorkeur is voor ‘slanke’ wetgeving en een stevig referentiekader dat ruimte biedt voor regionale verschillen. Daarnaast is een grondige financiële analyse noodzakelijk om de gevolgen van de nieuwe ontwikkelingen goed te kunnen overzien. De relatie tussen de samenwerkingsverbanden (po en vo) en het speciaal onderwijs moet stevig verankerd worden. Tenslotte stellen de raden dat er meer werk gemaakt moet worden van de medezeggenschap van ouders en personeel. De volledige brief leest u hier.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 22 december 2011

Nieuwscategorieën