Brief Tweede Kamer over huisvesting

De PO-Raad en VO-raad hebben in een gezamenlijke brief de aandacht van de Tweede Kamerleden gevraagd voor knelpunten op het gebied van onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen. De brief gaat over het verouderde gebouwenbestand en knelpunten rond complexe regels en gescheiden geldstromen. De Vaste Commissie voor onderwijs vergadert hier op 23 mei over.

Voor primair onderwijs zijn er in Nederland ongeveer 7.500 scholen in ongeveer 10.000 gebouwen met een gemiddelde leeftijd van 30 tot 35 jaar. Op dit moment worden er per jaar ongeveer 100 nieuwe scholen gebouwd. In dit tempo is 100 jaar nodig om het gebouwenbestand te vervangen. De kwaliteit van de huisvesting zal afnemen en gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs.

Onderbesteding

Gemeentes geven aanzienlijk minder geld uit aan onderwijs dan waarvoor middelen via het gemeentefonds beschikbaar zijn. Uit recente cijfers blijkt dat de onderbesteding verder is opgelopen. Het betreft 256 miljoen voor onderwijshuisvesting. De PO-Raad en de VO-raad vinden dat we met deze middelen de kwaliteit van de huisvesting fors kunnen verbeteren en zelfs de huidige achterstand in kunnen lopen.

Door de onderbesteding van de educatiemiddelen in het gemeentefonds bestaat het gevaar dat het bedrag negatief wordt bijgesteld. De PO-Raad en VO-raad vragen de Kamercommissie om dit te voorkomen. Daarnaast vragen de sectorraden om volledige doordecentralisatie van de huisvesting in het voortgezet onderwijs, overheveling van het onderhoud naar de schoolbesturen in het primair onderwijs, ruimte voor voorledige doordecentralisatie in het primair onderwijs en het vastleggen van renovatie als een normale voorziening in beide sectoren.

In de brief aan de Tweede Kamer is nog sprake van een onderbesteding van 300 miljoen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de onderuitputting voor huisvesting ruim 100 miljoen hoger ligt dan eerder was gemeld. Gemeenten geven in totaal 256 miljoen minder uit aan onderwijshuisvesting dan dat zij hiervoor van het Rijk ontvangen. De onderuitputting van de subcluster educatie is met 67 miljoen euro teruggelopen tot bijna 100 miljoen.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 21 mei 2012

Nieuwscategorieën