Brochure Functiemix PO met instrument

De PO-Raad heeft een brochure gemaakt over de functiemix PO. De brochure gaat nader in op de functiedifferentiatie, vanuit het perspectief van de werkgever. Daarbij zijn de financiële gevolgen niet onbelangrijk en omdat deze elders niet aan bod komen, is daar extra aandacht voor.

Die aandacht blijkt ook uit de toevoeging aan deze brochure van een instrument waarmee u de financiële gevolgen van de functiemix per school en per bestuur kunt berekenen. Zowel voor de basisschool, de school voor SBO als voor de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. In de instrumenten zijn de laatst bekende cijfers (schooljaar 2010-2011) verwerkt.

U kunt de brochure en de instrumenten hieronder downloaden.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 28 mei 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën