Brochure "Over overblijven"

Netwerkbureau Kinderopvang heeft onlangs een brochure gepubliceerd over overblijven. De brochure dient als inspiratie bij het opzetten van een goede overblijf. Het geeft richtlijnen en staat vol ideeën en tips. Alle scholen, schoolbesturen en medezeggenschapsraden krijgen een exemplaar opgestuurd. Een digitale versie kunt u hier downloaden.

Achtergrond
Bijna iedere basisschool biedt leerlingen de gelegenheid om over te blijven. Dat is geen overbodige luxe, aangezien steeds meer ouders buitenshuis werken en steeds meer kinderen overblijven. Samen met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad maakt het schoolbestuur afspraken over de organisatie van het overblijven. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur.

Klik hier voor de brochure>>

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën