Brochure Personele kosten

Met de invoering van de lumpsumfinanciering komen alle loonkosten, alle toelagen, gratificaties en uitkeringen waarop de personeelsleden op grond van het Kaderbesluit primair onderwijs ende CAO PO 2009 recht hebben, voor rekening van de werkgever. Ook is die rechtstreeks verantwoordelijk voor de juiste afdracht van premies en afdrachten. Klik hier voor de brochure "Personele kosten in het PO" die door VOS/ABB is geschreven. In deze versie van de brochure Personele kosten treft u een opsomming aan van deze kosten, voorzien van de nodige voorbeelden. In deze versie zijn de CAO-afspraken 2009 verwerkt, evenals de regelingen zoals die opgenomen zijn in het Kaderbesluit primair onderwijs.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën