Brochure 'Toezicht houden onder de loep' gepubliceerd

De kwaliteit van het onderwijs is gebaat bij een goed schoolbestuur. En bij goed bestuur hoort een goed functionerend intern toezicht. Bestuur en toezicht functioneren in relatie tot elkaar. Om die reden heeft de PO-Raad de brochure ‘Toezicht houden onder de loep – Het intern toezicht in het primair onderwijs’ uitgegeven.

In deze brochure staat een verzameling van informatie en handreikingen over intern toezicht. De brochure geeft een geordend beeld van de inzichten rond intern toezicht uit eerdere publicaties van de PO-Raad.  Met deze publicatie wil de PO-Raad een bijdrage leveren aan de versterking van het intern toezicht in het primair onderwijs.

Op 11 april heeft Simone Walvisch, vicevoorzitter PO-Raad, het eerste exemplaar van de brochure aangeboden aan de minister van onderwijs, Jet Bussemaker. De PO-Raad vindt het belangrijk om ook aan de politiek te laten zien dat het primair onderwijs de professionalisering van het schoolbestuur en het intern toezicht proactief oppakken. De leden van de PO-Raad hebben zich tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering uitgesproken voor de eigen verantwoordelijkheid van de sector om – in gezamenlijkheid - te waarborgen dat de kwaliteit van het bestuur op orde is.

De leden van de PO-Raad krijgen de komende week twee exemplaren van de brochure toegestuurd. Een exemplaar is bedoeld voor de mensen van het besturend orgaan van het schoolbestuur en het andere is voor de mensen van het toezichthoudend orgaan.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 6 mei 2014

Nieuwscategorieën