Buitenschoolse opvang in bestaande school

In nauwe samenwerking tussen de PO-Raad, VNG, VOS/ABB en het waarborgfondskinderopvang is er de handreiking ‘Huisvesting BSO in bestaande school’ samengesteld.

De handreiking biedt voor de betrokken partijen (gemeenten, schoolbesturen en bso-instellingen) de nodige informatie over datgene dat nodig is om bso-instellingen in een bestaand schoolgebouw, of op het terrein daarvan, te huisvesten. Vanuit de eigen invalshoek kan een organisatie alle informatie vinden die voor haar noodzakelijk is. Naast formele aspecten rondom de huur van lokalen wordt ook ingegaan op beheersvraagstukken en visieontwikkeling. U kunt de handreiking vinden op de site van het waarborgfondskinderopvang.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën