Burgerschap Meten aangeboden aan PO- en VO-Raad

Vandaag hebben de sectororganisaties voor het primair en voortgezet onderwijs het meetinstrument Burgerschap Meten in ontvangst genomen. Met dit nieuwe instrument kunnen scholen nu op een eenvoudige wijze goed zicht krijgen op de burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van hun leerlingen. Kete Kervezee (voorzitter PO-Raad) en Sjoerd Slagter (voorzitter VO-raad) ontvingen in totaal 8 cheques uit handen van de ontwikkelaars Geert ten Dam, Guuske Ledoux (Universiteit van Amsterdam) en Rob Risseeuw (Rovict). Met deze cheques kunnen een achttal scholen 3 jaar lang gratis aan de slag met Burgerschap Meten. Geïnteresseerde scholen kunnen zich melden bij de PO-Raad.

Burgerschap in het onderwijs
De PO-Raad ziet burgerschap als een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Kinderen moeten de waarden van de democratische samenleving leren om te kunnen participeren in de maatschappij. Veel scholen besteden al op diverse manieren aandacht aan burgerschapsvaardigheden zoals respect hebben, kunnen zeggen wat je denkt, democratisch handelen, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, kritisch meedenken en oog hebben voor elkaar.

Eenvoudig inzichtelijk
De PO-Raad ziet in het instrument Burgerschap Meten een waardevolle ondersteuning om burgerschap in onderwijsprogramma’s op te nemen. Nieuw is dat het meetinstrument eenvoudig inzichtelijk maakt wat op enig moment de status is van de burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van zowel de individuele leerling, de groep en de school. In overzichten van elke leerling afzonderlijk, maar ook op groeps- en schoolniveau. Zo is direct duidelijk wat de sterke kanten en de mogelijke aandachtspunten zijn.

Kete Kervezee (voorzitter PO-Raad) en Sjoerd Slagter (voorzitter VO-raad) ontvingen 8 cheques uit handen van de ontwikkelaars Geert ten Dam, Guuske Ledoux (Universiteit van Amsterdam) en Rob Risseeuw (Rovict).

Webapplicatie Burgerschap Meten
Het ministerie van OCW heeft de ontwikkeling van het instrument mede-gefinancierd om het toegankelijk te maken voor het onderwijs. “Daar zijn we blij mee, want we willen niet alleen dat het instrument onderzoekers van dienst is, maar het ook scholen helpt om doelgericht te werken aan burgerschap”, aldus mevrouw drs. G. Ledoux, wetenschappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut en mede-projectleider. Op basis van het meetinstrument Burgerschap heeft Rovict vervolgens samen met de UvA de webapplicatie Burgerschap Meten ontwikkeld. Hiermee kunnen scholen nu op een eenvoudige en concrete wijze zicht krijgen op de burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van hun leerlingen. Scholen kunnen nu ook vergelijkingen maken. Bijvoorbeeld: hoe scoort mijn school vergeleken met scholen uit de regio of vergeleken met scholen met dezelfde denominatie?

Ontstaan van het meetinstrument Burgerschap
Sinds 2003 doet de Universiteit van Amsterdam (UvA) wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van burgerschap op scholen. Het onderzoek resulteerde onder andere in het meetinstrument Burgerschap, een praktisch model waarmee eenvoudig de burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van leerlingen in kaart gebracht kunnen worden. “Het meetinstrument Burgerschap is een waardevolle bron van informatie en geeft scholen inzichten voor burgerschapsvorming op basis van actueel vergelijkingsmateriaal”, aldus mevrouw Prof. Dr. Geert ten Dam, onderzoeksleider.

Op de website www.burgerschapmeten.nl staat meer informatie over het instrument Burgerschap Meten en hoe scholen dit kunnen gaan gebruiken.

Links:

www.burgerschapmeten.nl
www.uva.nl
www.kohnstamminstituut.uva.nl
www.rovict.nl

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën