Bussemaker en Dekker zetten eerste stappen aanpak pesten

Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) werkt aan een eisenlijst voor antipestprogramma’s op scholen. In de nabije toekomst mogen scholen alleen die programma’s gebruiken die aan de criteria op die lijst voldoen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het NJI hiertoe opdracht gegeven, schrijven minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in hun jaarlijkse brief over veiligheid op scholen. Daarmee hebben ze een eerste stap gezet in het uitvoeren van het plan van Dekker en Kinderombudsman Marc Dullaert om pesten op scholen aan te pakken. Dekker en Dullaert willen scholen onder meer verplichten een antipestprogramma te gebruiken dat bewezen effectief is.

Keuzevrijheid

Tegelijkertijd wordt het effect van vier specifieke antipestprogramma’s en –projecten onderzocht, aldus de bewindslieden in de brief. Het is nog onduidelijk wat hier vervolgens mee gaat gebeuren. De PO-Raad houdt wat dit betreft vinger aan de pols omdat ze vindt dat de overheid niet moet voorschrijven welk antipestprogramma scholen moeten gebruiken. Zij moeten zelf kunnen kiezen. De PO-Raad en VO-raad, de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs, stuurden eerder dit jaar een brief hierover naar de Tweede Kamer.

Ook de Tweede Kamer vindt dat scholen vrij moeten zijn om te kiezen voor een programma dat bij de school past. In een Kamerdebat zei ook Dekker dat hij ‘niet wil dat er maar een of twee methodes zijn die scholen kunnen gebruiken. Scholen moeten de vrijheid hebben om een methode te kiezen die past bij eigen filosofie.’

Veilig

Uit de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor blijkt verder dat de meeste jongeren en het merendeel van het onderwijspersoneel zich op school veilig voelt, schrijven de bewindslieden. Wel blijkt dat zij nog steeds te maken hebben met bijvoorbeeld diefstal, vernieling, geweld en pesten.

Omdat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun personeel overlegt de PO-Raad met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over manieren om die veiligheid nog meer te waarborgen.

Seksuele weerbaarheid

De bewindslieden willen daarnaast leerlingen seksueel weerbaarder maken. Op scholen voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs zijn kerndoelen opgenomen die hen verplichten aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit.

Rutgers WPF, het kenniscentrum seksualiteit, en adviesorganisatie CED-groep zijn kort geleden begonnen met het project ‘Van kwetsbaar naar weerbaar’. Dat moet leiden tot een doorlopende leerlijn seksuele vorming in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 24 juli 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën