Cao-bijeenkomst: ‘Moderniseren is loslaten’

Het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO PO geeft schoolbesturen ruimte om met de onderwijsteams zelf afspraken te maken. Niet langer is alles tot in detail geregeld, maatwerk is mogelijk. Daarmee kunnen we het onderwijs echt beter maken. Dat is de kern van het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO PO dat de PO-Raad vorige week met de bonden sloten, zo legden Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad en onderhandelaar Hugo Levie uit aan schoolbestuurders en P&O-medewerkers.

Zo’n zestig aanwezigen kregen woensdag uitleg over de nieuwe CAO PO. Het was de eerste van vijf bijeenkomsten die worden gehouden om het akkoord toe te lichten en vragen erover te beantwoorden. In Eindhoven, waar de bijeenkomst plaatsvond, werden de groepen gesplitst. Schoolbesturen en P&O-medewerkers kregen ieder op hen toegesneden informatie.

In tweeëneenhalf uur namen Walvisch, Levie en andere cao-deskundigen van de PO-Raad de aanwezigen in gedachten mee naar de onderhandelingstafel. Naar de plek waar het afgelopen half jaar is gewerkt aan het akkoord. Ze vertelden welke afspraken zijn gemaakt die voor de bonden heel belangrijk zijn, het aanpakken van de werkdruk bijvoorbeeld. En wat voor de PO-Raad belangrijk is: ruimte, ruimte voor maatwerk. In het akkoord hebben beide wensen hun weerslag gekregen.

Parttimers en ruimte vullen

Afgesproken is onder meer dat iedere leraar, startend en ervaren, van zijn werkgever jaarlijks veertig uur de tijd krijgt om aan zijn ontwikkeling – professionalisering – te werken en dat van hem mag worden verwacht dat zijn lessen van voldoende kwaliteit zijn. Verschillende bestuurders vroegen zich af hoe deze regels doorwerken voor medewerkers met een parttime contract. Walvisch legde uit dat alles naar rato wordt berekend. Al moeten zij even goed voldoen aan de kwaliteitseisen die aan een fulltime leraar worden gesteld. Parttime betekent immers niet dat je maar deels aan de kwaliteitseisen moet voldoen, zei ze.

Vragen waren er ook over hoe schoolbesturen de ruimte die ze krijgen, konden invullen. Dat is aan jullie, ga daarover het gesprek aan met je schoolteams, zei onderhandelaar Hugo Levie. Pak die ruimte ook, was zijn boodschap. De PO-Raad zal schoolbesturen daarbij ondersteunen.

Met deze cao kunnen we écht stappen zetten, besloot Walvisch. We kunnen het onderwijs pas echt verder brengen wanneer we zelf initiatief tonen en niet alles in regels vastleggen. Moderniseren, zei Levie, betekent in feite ‘de kunst van het loslaten’.

Informatiebijeenkomsten CAO PO

Bijeenkomsten voor schoolbesturen

De volgende informatiebijeenkomsten over de CAO PO voor schoolbesturen worden gehouden op:

Aanmelden voor een van deze bijeenkomsten is gewenst en kan hier.

Bijeenkomsten voor P&O’ers en administratie

  • 11 juli, van 9:00 uur – 11:00 uur voor vertegenwoordigers van de administratiekantoren. Locatie: PO-Raad, Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht.
  • 11 juli 12:00-14:00 uur voor P&O’ers. Locatie: Domstad, Koningsbergerstraat 9, 
  • Na de zomer volgt een tweede bijeenkomst voor P&O'ers. Datum volgt. U kunt zich voor deze specifieke sessie nu nog niet aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomsten is verplicht en kan via deze link. U kunt maximaal twee personen per organisatie aanmelden voor deze bijeenkomst.

Vragen?

Heeft u vragen over de CAO PO? Lees dan de veel gestelde vragen of kijk ons webinar terug. Is uw vraag niet beantwoord, dan kunt u ook contact opnemen met onze helpdesk.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 10 juli 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën