CAO-enquête: graag uw mening

De PO-Raad doet begin juni een onderzoek onder alle schoolbesturen naar de praktijk van arbeidsvoorwaardenregelingen en de wensen voor de CAO PO. Alle schoolbesturen krijgen begin juni een uitnodiging (via e-mail) om een on line vragenlijst in te vullen. Met het invullen ervan draagt u bij aan een goede en afgewogen inzet van de PO-Raad in dat overleg. Het onderzoek wordt voor de PO-Raad uitgevoerd door DUO Market Research. De resultaten van het onderzoek worden ter beschikking gesteld aan alle schoolbestuurders die de moeite nemen de vragenlijst in te vullen.

De PO-Raad wil samen met de vakbonden en OCW dit najaar komen tot een doordecentralisatie van de primaire arbeidsvoorwaarden (Deze worden nu nog in overleg tussen minister en vakcentrales afgesproken.) Op basis daarvan kan de PO-Raad vervolgens met de vakbonden een integrale CAO afsluiten.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 22 mei 2012

Nieuwscategorieën