Cao-onderhandelingen binnenkort van start

Begin november gaan de onderhandelingen voor de CAO primair onderwijs 2014 van start. De sociale partners brengen dan hun wensen in, in de zogeheten inzetbrieven. Deze inzetbrieven vormen het uitgangspunt voor de onderhandelingen.

Door de opbrengsten van het project ‘Mijn Werk, Onze Scholen’, dat in de tweede helft van vorig schooljaar werd georganiseerd, weet de PO-Raad inmiddels wat de inzet namens de werkgevers zal moeten zijn op thema's als professionalisering, inzet van tijd, functiemix, duurzame inzetbaarheid/ BAPO, werkgelegenheids- en ontslagbeleid en mobiliteit. De PO-Raad zal de inzetbrief voor een nieuwe cao op 11 november bekend maken.

De werkgeversdelegatie van de PO-Raad stelt een concept-inzetbrief op waarover de arbeidsvoorwaardencommissie een advies geeft. Die wordt door het Algemeen Bestuur van de PO-Raad vastgesteld. Onze vraag aan u, onderwijsbestuurder en lid van de PO-Raad, is om in een paar kernwoorden aan te geven wat voor u het belangrijkste onderwerp is om de CAO op aan te passen. En vooral waarom dat zo is. Uw – korte en krachtige ­- argument uit de dagelijkse praktijk kan ons aan de onderhandelingstafel helpen uw belangen nog beter over het voetlicht te krijgen.

U kunt uw argument(en) sturen aan: CAO@poraad.nl

Mijn Werk, Onze Scholen

Tijdens een interactieve bijeenkomst over de mogelijke inrichting van een CAO-traject op 19 september 2012, toonden de 125 aanwezige leden van de PO-Raad zich positief over een geheel nieuwe aanpak van de CAO-onderhandelingen.

Voor de leden van de PO-Raad is van groot belang dat er meer ruimte is voor maatwerk in de scholen en in het gesprek met medewerkers. Met dit uitgangspunt in gedachte zijn de sociale partners, bonden en PO-Raad in april 2013 gestart met het traject ‘Mijn werk, Onze scholen’. In het hele land hebben we bijenkomsten en online chatdiscussies georganiseerd om te inventariseren welke ideeën en wensen er in het veld leven ten aanzien van de nieuw af te sluiten CAO. Leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, directeuren en bestuurders hebben met elkaar besproken wat hen zou helpen hun dagelijkse werk nog beter uit te voeren en wat daarvan moet worden vastgelegd in een CAO-tekst en wat niet. De opbrengsten van deze sessies zijn vastgelegd in ‘het innovatieschrift’. Deze benaderingswijze van het onderhandelen over de nieuwe CAO is goed bevallen en biedt vertrouwen in zowel het proces als in het te verwachten eindresultaat: een CAO primair onderwijs 2014, waarin werkgevers en werknemers zich herkennen.

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 1 april 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën