CAO-onderhandelingen maandag van start: PO-Raad zet in op maatwerk

PO-Raad en vakbonden starten maandag 11 november met onderhandelingen over de CAO PO 2014. Hier vindt u de inzet van de PO-Raad voor die onderhandelingen.

Na de interessante gesprekken die we in het voorjaar voerden onder de noemer 'mijn werk, onze scholen', zijn we klaar voor onderhandelingen om de cao te moderniseren.

Het primair onderwijs is een sector waarin mensen hun betrokkenheid bij kinderen en onderwijs vormgeven in een setting die niet meer past. De sector zit middenin grote ontwikkelingen die niet alleen betrokkenheid maar ook een grotere professionaliteit vergen. Het is van groot belang dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen voor de vormgeving van de organisatie. Werkgevers moeten dat beleid zelf vormgeven, daartoe in staat gesteld door een cao die niet langer alles dicht regelt. Daarbij moet er een balans worden gevonden tussen flexibiliteit en zekerheid, tussen veiligheid en verandering. De PO-Raad zet daarom in op een dunner cao-boekje, met minder regels en met meer ruimte voor afspraken tussen werkgever en werknemer en met schoolteams. De PO-Raad gaat ook het gesprek aan over loonsverhoging voor de medewerkers in het primair onderwijs.

De PO-Raad onderhandelt over deze CAO namens haar leden. De leden, vertegenwoordigd in het netwerk ‘Arbeidsvoorwaarden’ van de PO-Raad, zijn daarom nauw betrokken bij de totstandkoming van de inzetbrief en zullen gedurende het gehele onderhandelingstraject regelmatig bij elkaar komen. Via de website houdt de PO-Raad u op de hoogte van de ontwikkelingen.


Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 1 april 2014

Nieuwscategorieën