CAO PO 2014-2015 nader verklaard (Video)

De invoering van de CAO PO 2014-2015 maakt het toepassen en ontwikkelen van HR beleid op scholen mogelijk en noodzakelijk. Het doel is om de ruimte die in de cao is gecreëerd aan te grijpen om stappen te zetten in de schoolontwikkeling. Om de implementatie van de cao afspraken mogelijk te maken en op de werkvloer goed beleid te kunnen ontwikkelen is het van belang dat schoolbesturen en scholen over correcte informatie beschikken. In de onderstaande filmpjes lichten de cao onderhandelaars van de PO-Raad een aantal kernthema’s uit de cao toe en geven zij aan waar de kansen liggen in de uitvoering.  

CAO PO 2014 - 2015 | Inleiding

CAO PO 2014 - 2015 | 40 urige werkweek werkdruk

CAO PO 2014 - 2015 | Kansen bij 40 urige werkweek

CAO PO 2014-2015 | Professionalisering

CAO PO 2014 - 2015 | Kansen Professionalisering

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 24 maart 2015

Nieuwscategorieën