CAO primair onderwijs definitief

Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarakkoord, dat de sociale partners in november sloten. Hiermee zijn de afspraken uit het Convenant LeerKracht vastgelegd in een CAO. Deze CAO gaat in op 1 januari 2009.

In de nieuwe CAO voor het primair onderwijs (CAO PO 2009) worden vooral de afspraken uit het Convenant ‘LeerKracht van Nederland’ nader uitgewerkt. Door hogere salarissen en betere carrièremogelijkheden wordt het aantrekkelijker om in het primair onderwijs te werken. De positie van het primair onderwijs op de arbeidsmarkt zal hierdoor aanzienlijk versterken.

De CAO PO bevat afspraken over de secundaire arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in het basisonderwijs en speciaal (basis-)onderwijs. De CAO is geldig tot 1 januari 2010. Op dat moment willen de sociale partners een nieuw akkoord over zowel de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden sluiten. Het is de verwachting dat werknemers en werkgevers dan rechtstreeks over deze CAO in zijn geheel onderhandelen (zonder directe betrokkenheid van het ministerie van OCW).

De werknemers worden bij de CAO-onderhandelingen vertegenwoordigd door de Centrales van onderwijspersoneel AC, ACOP, CCOOP en CMHF. De werkgevers worden vanaf 1 januari 2009 vertegenwoordigd door de PO-Raad.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 27 januari 2012

Nieuwscategorieën