CBP: ‘Bescherming leerlinggegevens verdient stevige plek op school’

Het is aan de school om de verantwoordelijkheid te nemen voor het beschermen van leerlinggegevens. Dat zei het College Bescherming Persoonsgegevens woensdag in een gesprek met de Tweede Kamer. De PO-Raad neemt haar rol hierbij zeer serieus en werkt aan een convenant privacy en voorbeeldcontracten voor schoolbesturen.

In de bijeenkomst, waar ook Digiloket Onderwijs en de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) aan deelnamen, werd het CBP gevraagd naar de regels omtrent het borgen van de privacy van leerlinggegevens. Op datzelfde moment sprak ook de PO-Raad uitgebreid over dit onderwerp op haar conferentie Beter en Slimmer leren met ICT.

Verantwoordelijkheid

Het CBP gaf aan dat ieder schoolbestuur verantwoordelijk is voor de privacy van leerlingen en zij goede overeenkomsten moeten sluiten met uitgeverijen en leveranciers van digitaal leermateriaal om die privacy te borgen. ,,Weliswaar hebben ook de leveranciers een wettelijke verantwoordelijkheid, scholen moeten zich in de positie manoeuvreren dat zij over doel en middelen gaan en dus verantwoordelijkheid hebben over de gegevens van hun leerlingen’’, aldus het CBP.

D66 vroeg zich af of scholen die verantwoordelijkheid wel aan kunnen. Het CBP zei dat daarin een belangrijke rol is weggelegd voor brancheorganisaties zoals de PO-Raad en dat het belangrijk is dat schoolbesturen en ook aanbieders van leermateriaal zich bewust zijn van het belang van het beschermen van privacy van leerlingen.

Convenant en voorbeeldcontracten

De PO-Raad neemt haar rol hierbij zeer serieus. Binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT werkt ze daarom met de GEU aan een convenant privacy. Daarin worden gezamenlijke afspraken vastgelegd over hoe veilig met de gegevens van leerlingen moet worden omgegaan. De bedoeling is dat uiteindelijk ook andere aanbieders zich bij dit convenant aansluiten.

De PO-Raad ontwikkelt daarnaast voorbeeldcontracten voor schoolbesturen waarmee zij individueel afspraken kunnen maken met leveranciers van digitaal leermateriaal. Schoolbesturen hoeven daarmee niet ieder voor zich het wiel steeds uit te vinden maar weten dat ze met een voorbeeldcontract onder de arm goed omgaan met leerlinggegevens.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 28 april 2015

Nieuwscategorieën