Centraal telefoonnummer op komst voor problemen Basispoort

De Stichting Basispoort gaat gehoor geven aan de dringende oproep van de PO-Raad om klachten over Basispoort goed af te handelen en problemen ermee op te lossen. Basispoort heeft de PO-Raad onder meer toegezegd een centraal telefoonnummer in te stellen waar schoolbesturen terecht kunnen die problemen hebben. Dat nummer wordt mogelijk nog deze week geopend.

Op de website van Basispoort zal de stichting daarnaast ingaan op emoties die bestaan bij scholen en schoolbesturen over de uitrol van Basispoort en de problemen bij de ingebruikname van het portaal.

Basispoort heeft verder aangegeven te proberen de helppagina gebruiksvriendelijker in te richten en de documentatie gemakkelijker toegankelijk te maken. De stichting verwacht dat alle problemen binnen enkele weken zijn opgelost.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 24 september 2013

Nieuwscategorieën