Centrale Eindtoets pas in 2015 verplicht

De centrale eindtoets wordt op zijn vroegst pas in het schooljaar 2014-2015 verplicht voor alle basisschoolleerlingen. Het wetsvoorstel dat dit regelt, moet nog worden behandeld in de Eerste Kamer. Komend schooljaar kunnen scholen dus nog zelf kiezen welke toets zij gebruiken om hun leerlingen een onafhankelijk advies voor de middelbare school te geven.    

Naar verwachting bespreekt de Eerste Kamer het wetsvoorstel in het najaar met staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Als de senaat instemt met het wetsvoorstel, dan is het de bedoeling dat de verplichte eindtoets de eerste keer tussen 15 april en 15 mei 2015 wordt afgenomen. Dat is later dan tot nu toe gebeurt. Door de toets later in het jaar af te nemen, telt het schooladvies zwaarder bij het toelaten van leerlingen tot een middelbare school. Dit was een belangrijke wens van de PO-Raad. 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 22 augustus 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën