Cito schrijft voorbeeldbrief voor ouders over normering LVS-toetsen

Toetsontwikkelaar Cito heeft een voorbeeldbrief opgesteld waarmee scholen ouders van leerlingen kunnen informeren over de recente aanpassingen aan de normering van enkele toetsen. Het gaat om LVS-toetsen Begrijpend Lezen, Rekenen-Wiskunde en Spelling.

Door het aanpassen van de normen van deze toetsen kunnen de scores van kinderen anders uitvallen dan scholen en ouders gewend zijn. De PO-Raad kreeg hierover verschillende vragen van haar leden.

De brief met daarin meer uitleg over de aanpassingen en meer informatie over de normering is op de website van Cito te vinden. 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 11 december 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën