Commissie-Geluk: Geen garantie op goede invoering transitie jeugdzorg

Er is veel beweging als het gaat om de overdracht van de verantwoordelijkheid van jeugdzorg naar gemeenten, maar garantie dat de invoering van die transitie goed verloopt, is er niet. Zo luidt de conclusie in het vierde rapport van de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd (TSJ) van Leonard Geluk.

In het rapport komt men niet tot een geruststellend oordeel over de voorbereiding transitie jeugd. TSJ constateert forse risico’s met name op cruciale punten als toeleiding naar jeugdhulp, zorg continuïteit en dekkend aanbod en stand van de informatievoorziening.

Vooral de risico’s rond zorg continuïteit baart ook het speciaal onderwijs zorgen in verband met de vele samenwerkingsafspraken die er bestaan tussen onderwijs en zorg. De Kinderombudsman heeft naar aanleiding van het rapport ‘de rode vlag’ opgestoken voor de jeugdhulp. Hij waarschuwt ervoor dat mogelijk niet alle kinderen de benodigde zorg krijgen in 2015, aangezien gemeenten niet eens de minimumeisen aan de verstrekking van zorg halen op de afgesproken datum. 

Op 25 juni debatteert de Tweede Kamer over het rapport. 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 23 juni 2014

Nieuwscategorieën