Concept onderwijscontroleprotocol 2009

Voor elke onderwijssector is vastgelegd dat bepaalde informatie moet zijn voorzien van een accountantsverklaring en dat de minister via een ministeriële regeling aanwijzingen of voorschriften kan geven voor de controle door de instellingsaccountant.

Hier is invulling aan gegeven met het controleprotocol. Het controleprotocol vormt daarmee de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door instellingsaccountants. Het controleprotocol geeft een toelichting op het te hanteren referentiekader, het accountantsonderzoek en de gewenste accountantsproducten.

Let wel, deze versie is in de eerste instantie bedoeld voor planningsdoeleinden. In de tweede helft van 2009 wordt verder gewerkt aan het definitieve Onderwijscontroleprotocol OCW 2009, dat begin december 2009 beschikbaar wordt gesteld.

Klik hier voor het onderwijsprotocol >>

(bron: Inspectie van het Onderwijs)

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën