Concept Wetswijziging verbetertermijn zeer zwakke scholen

De PO-Raad heeft Staatssecretaris Dekker een brief gestuurd over de Concept Wetswijziging verbetertermijn zeer zwakke scholen. De staatssecretaris geeft met deze wetswijziging gevolg aan een Motie die in 2009 door Pechtold is ingediend. In deze motie vraagt hij het kabinet 'aan de Kamer een aanvalsplan te presenteren met de harde doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak mag hebben' .

De PO-Raad is van mening dat het voorstel voor een wetswijziging niet verder bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt op andere manieren volop gewerkt aan deze doelstelling en dit heeft een duidelijk effect gesorteerd.

Afname van 108 naar 22 zeer zwakke scholen

De afgelopen jaren heeft de PO-Raad een belangrijke bijdrage geleverd aan dit aanvalsplan. De PO-Raad ondersteunt, binnen het programma 'Goed worden en Goed blijven', besturen van scholen die geconfronteerd worden met een zeer zwakke school.

Het aantal zeer zwakke scholen is de afgelopen jaren drastisch teruggelopen. Op 1 januari 2009 waren er nog 108 zeer zwakke basisscholen. Op 1 januari 2013 zijn dat er nog slechts 22.

Wij zullen ons ook de komende jaren blijven inzetten om het aantal zeer zwakke scholen nog verder terug te dringen. Wij blijven hard werken om schoolbesturen en schoolleiders te helpen een zeer zwakke school zo snel mogelijk weer duurzaam 'op de rails' te krijgen. Het aanvalsplan heeft dus zijn doel bereikt en wij gaan ervan uit dat deze werkwijze ook de komende jaren wordt gecontinueerd.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 5 februari 2013

Nieuwscategorieën